Forsikring

IT-infrastruktur og prosesser i forsikringsbransjen er underlagt strenge krav til sikkerhet, tilgjengelighet og fleksibilitet. For å oppnå et balansert kostnadspress innenfor den gitte rammen av juridiske krav, er krav til ytelse, industri forståelse og kunnskap om IT-tjeneste en absolutt nødvendighet.

ZELOS Management Consultants forstår de unike utfordringene bransjen står overfor og er spesialister for IT-sourcing.

Har du spørsmål om ditt individuelle optimaliseringspotensial i IT-sektoren? Snakk med oss, vi finner en løsning!


Prosjekter

Utgangspunkt

 • Behov for forbedring i forhold til kostnader og effektivitet av IT-tjenester fra fire selskaper

Konsulenttjenester

 • Design, implementering og overgang av drift inkl. personell-budsjett- og kapitalforvaltning
 • Bygging av intern aktivitestsbasert-kostnadskalkulering
 • Oppbygging av prestasjonsledelse for optimal justering til kundenes krav

Resultat

 • Utvikling og profesjonalisering av et Shared Service Senter for lovfestet helseforsikring

Utgangspunkt

 • Behov for forbedring når det gjelder kontrakter og åpenhet om tverrsnittet mellom tilbudet av interne og eksterne tjenester

Konsulenttjenester

 • Redesign av kontrakter
 • Dokumentasjon og tilpasning av servicegrensesnittet mellom leverandør og klient
 • Optimalisering av kvalitet og effektivitet i tjenestelevering i forvaltningsdriften av datacenter og applikasjoner

Resultat
 • Utvikling og profesjonalisering av et shared service senter for lovfestet helseforsikring
 • Utvikling av en IT- styringsmodell for å optimalisere samarbeidet mellom fagområder og IT
 • Initiere og forbedret støtte- og test strukturer i applikasjonsforvaltning