Finans

Finansmarkedsregulering, volatile markeder, forsterket press på inntjeningen og internasjonalisering av konkurranse resulterer i at banker og sparebanker må gjennom en permanent tilpasningsprosess av strategisk- og operasjonell virksomhetarkitektur. Akselererende endringer i betalingstransaksjoner, avdelings-operasjoner, finansiell rådgivning og bruk av sosiale medier fortsetter å sette betydelige krav til IT-strukturer. I dette dynamiske miljøet er outsourcing et viktig verktøy for å redusere den operasjonelle risikoen i den enkeltes kjernevirksomhet og for å bevare ansvarlig kapital. Beslutninger om hvilke deler av verdikjeden banken burde dekke selv, og hvilke deler som burde overtas av profesjonelle IT-leverandører, er en strategisk suksessfaktor for banknæringen.

Vi støtter våre kunder ikke bare i KWG og MaRisk-kompatible kontrakter i outsourcing av IT og forretningsprosesser, men veileder deg gjennom den nødvendige transformasjonen til tjenesteorientert IT-kontroll.


Prosjekter

Utgangspunkt

 • Outsourcing av et historisk-voksende avtaleforhold til en tjenesteleverandør for IT-Infrastruktur
 • Mangel på åpenhet og tungvinte prosesser fører til misnøye på begge sider

konsulenttjenester

 • Utarbeidelse og forhandling av moderne kontrakter
 • Utvikling av en markedsrettet og transparent prismodell
 • Forenkelse av prosessene for oppdrag, fakturering og service management
 • Optimalisering av ytelsesdelen mellom kunde og leverandør
 • Støtte gjennom overgangsfasen til gjennomføringen av ny kontrakt- og prismodell

Resultat

 • Omfattende “oppussing ” av avtaleforhold og fortsettende samarbeid
 • Standardisering av tjenester reduserer kostnader og bidrar til betydelige besparelser for kunden

 • Forundersøkelser og revisjon av endringer i IT-infrastruktur-, applikasjonsforvaltning og forretningsprosesser
 • Optimalisering av forretningsmodeller og operative verdikjeder
 • Design og gjennomføring av produkt- og prosesskostnadsbasert fordeling i IT- miljøet
 • Utarbeidelse av kontrakter for en planlagt outsourcing av drift av applikasjoner og infrastruktur av banken
 • Støttet av due-diligence og kontraktsforhandlinger