Andre Bransjer

Vi er proffe i IT-sourcing og har spesialkompetanse på utpekte bransjer. Det faktum at vi har dette skyldes måten vi jobber på:

Vi jobber oss inn i de enkelte rammeparameterne kundene våre gir oss. Derfor er vi alltid åpne for nye prosjekter og er mer en glade for å kunne bringe vår ekspertise inn i din bransje.


Prosjekter

Utgangspunkt

 • Kostnadspress og manglende åpenhet om Kontroll av IT-leverandører

Konsulenttjenester

 • Analyse av oppdrag- og faktureringsprosesser og relevante IT-systemer
 • Dokumentasjon av prosesser ved hjelp av BPMN
 • Identifisering av optimaliseringpotensialer og derivasjon og prioritering av sikkerhetstiltak
 • Coaching av IT-organisasjonen til å bygge et system for leverandørkontroll

Resultat
 • Optimalisering av kontrollprosesser

Utgangspunkt

 • Misnøye med tjenesteforholdet til den interne IT -tjenesten

Konsulenttjenester

 • Redesign av eksisterende serviceavtaler for IT applikasjonsforvaltning og Infrastruktur
 • Innføring av en serviceorientert, markedssammenlignbar pris- og faktureringsmodell
 • Oppfatning av leverandørlederens rolle og støtte i gjennomføringen

Resultat
 • Betydelig kostnadsreduksjon
 • Økt åpenhet og kontroll

Utgangspunkt

 • Definisjon av bedriftens mål og retning

Konsulenttjenester

 • Analyse av kunder, konkurrenter og selskapets kjernekompetanse
 • Definisjon av ytelses-målesystemer for å tilpasse organisasjonen prosesser og produkter for å møte målene
 • Implementering i selskapet og etablering av insentivsystemer

Resultat
 • Etablert Kontrollsystem i organisasjonen for måling- og implementeringsstøtte av bedriftens mål