Om ZELOS

Hva vi gjør ...

Vi profesjonaliserer IT-prosesser, utfører IT tjeneste-relasjoner og optimaliserer grensesnittet mellom tjenesteyter og kunde.

Vår nøkkelkompetanse er kombinasjonen av kompetanse innen IT-sourcing og resultatstyring med spesifikk industrien-kunnskap.

Hvordan vi jobber…

Basert på grundig analyse av kundens behov, har vi fokus på individuelle løsninger.

Gjennom hands-on og metodiske saksbehandlings-modeller, kan vi tilby våre kunder raskt brukbare og bærekraftige resultater.

Vi forplikter oss til våre kunders mål, tar hensyn til den praktiske gjennomføringen av våre resultater og følger prosjektene gjennom en vellykket gjennomføring.

Hvem vi er ...

Alle ZELOS medarbeidere er preget av teknisk og metodisk kompetanse, erfaring og pragmatisme, resultat-orientering og engasjement. I utarbeidelsen av et velfungerende konsulent team, legger vi stor vekt på den optimale kombinasjonen av heterogene kompetanseprofiler og orienterer oss alltid til de spesifikke kravene til hvert enkelt kundeprosjekt. All våre ansatte føler et stort ansvar for interessene til kunden, og derfor klarer vi jennomfører velykkede prosjekter

Hva som skiller oss ut ...

Vi verdsetter og støtter våre medarbeidere og legger stor vekt på indre samhold samt en effektiv og åpen intern kommunikasjon. Vår oppskrift på suksess: vi vet hva vi gjør og har det gøy ved å gjøre det.

Management-Team

Dr. Jan Bartenschlager

Utdannet Siviløkonom og kan se tilbake på mer enn 10 års konsulenterfaring i ledende konsulentfirmaer. Han fokuserer på planlegging, gjennomføring og ledelse av sourcing-strategier, kostnader og resultatstyring .

Thorsten Rüß

Thorsten Rüß har IT-sourcing erfaring fra flere ulike lederstillinger på kunde og leverandør siden og kan se tilbake på mer enn 10 år i konsultbransjen. Hans fokus er på strategi, anbuds- og kontraktsforhandlinger, samt transformasjonsprosesser.