Performance Management

Selskapets IT er et viktig tverrsnitt av essensielle støttetjenester. Men IT-tjenester og IT-kostnader bør alltid stå i forhold til hverandre, og de må kunne tåle sammenligninger fra markedet, i tillegg til at de må planlegges nøye. For å kunne tilby IT-tjenester innenfor forventinger og budsjett, er skreddersydde analyse- og ledelse tilnærminger høyst nødvendig. Vi har mange års erfaring i utvikling av prestasjons-målesystemer og kontrollinstrumenter i IT-sektoren og som vi tar med oss in i dine prosjekter. Vi bistår deg i å utvikle konsepter for analyse og kontroll av IT i optimaliseringen og gjennomføringen av eksisterende systemer og konsepter.


Bedriftens tilpasningsevne er i økende grad et konkurransefortrinn. Avhengig av nåværende virksomhet må følgelig også IT-tjenester skreddersys og rettes fleksibelt i bedriftens vertikale integrasjon. Vår systemisk-strukturerte modell for IT- tjenestekataloger gjør nettopp dette mulig. IT-tjenester er oversatt til salgsforretningstjenester og kann evalueres og optimaliseres med tanke på kostnadseffektivitet.

Få selskaper har de verktøyene som trengs for å kunne optimalisere kostnadseffektiviteten av IT. Grunnlaget for god prestasjonsledelse av bedriftens IT er for tiden tilgjengelighet, og godt strukturerte- og rimelige detaljerte beregninger. For gjennomføring av kontroll og resultattall må styringsverktøy integreres sammen med organisasjonen og prosessene den omhandler, i tillegg til at disse må forankres i insentivordninger for ledere og ansatte i organisasjonen. Vi er eksperter på de relaterte
spørsmålene og hjelper deg gjerne med å definere resultattall og etablere en

bred felles forståelse av kontroll.