IT Transformation

Vellykkede bedrifter organiserer sine IT-prosesser på en slik måte at de kan reagere raskt på nye forretningsbehov og dermed tillate dem å gripe nye markedsmuligheter. Muligheten til å endre seg raskt regnes som en kjerneutfordring i alle bransjer. Alle som tar imot denne utfordringen må også strukturere organisasjonen på en slik måte at nye mønstre kan lett erstatte de gamle. Vi vet kjenner de typiske fallgruvene i slike endringsprosesser fra mange års erfaring og hjelper deg gjennom en vellykket gjennomføring.

Som implementeringskonsulenter, anser vi vår oppgave å også følge deg etter at analysen er utført. Vi gir ikke bare råd og veiledning, men er også villig til å ta på praktiske oppgaver innen service management og provider management for å drive operativ transformasjon fremover.

Og vi vil fortsette med dette helt til målene vi har satt sammen er oppfylt.


Som eksperter for profesjonalisering av IT-tjeneste relasjoner, forlater vi deg ikke alene etter vellykket kontraktavslutning. På grunnlag av etablerte og internasjonalt anerkjente metoder som PRINCE2 og ITIL, tar vi over den strategiske ledelsen og operative gjennomføringen av dine overgangs prosjekter. Kontinuerlig risikostyring og konsekvent endrings- og kommunikasjonsledelse sikrer suksess, bærekraftig endring og en friksjons-minimert overgang til ny tjenesteleverandør.

Det første avgjørende steget i et IT-tjeneste-forhold er effektiv Provider Management i organisasjonen. Gjennom vår hands-on erfaring kan vi hjelpe deg å mestre alle utfordringene relatert til dette. Vi viser deg praktiske løsninger for å unngå friksjonstap og usikkerhet, noe som ellers kan være skadelig for alle parter involvert. Strukturerte roller og ansvar, tydelig kommunikasjon og tydelige eskaleringsbaner er effektive verktøy når det gjelder Provider Management. Vi hjelper deg med å utforme og etablere disse verktøyene.

Alle som kjøper IT-tjenester må sikre at ytelse og kvalitet er målbart, at innsamlede data blir behandlet på riktig måte, og at rapportene er utarbeidet og representert hensiktsmessig og innenfor tidsrammen. Synlighet, transparens og sporbarhet er viktig for å kunne identifisere kost-nytte-forhold og for å tilfredsstille interessenter i næringsliv og forvaltning.

Definisjonen av variabler og kvalitetsavtaler (KPI og service nivå), samt formater og hyppigheten av rapporter, begynner allerede i utformingen av kontrakten. Ofte er det nødvendig å finjustere disse detaljene igjen i overgangen og etter starten av tjenestetilbudet. Vi hjelper deg å definere og sette parametere, terskler og det tilhørende rapportering systemet - slik at du vet hva du betaler for.