Sourcing Løsninger

ZELOS Management Consultants er eksperter i sourcing problemstillinger i IT-sektoren og tilbyr konsulenttjenester gjennom hele livssyklusen til dine ytelsespartnerskap.


Avhengig av dine behov, analyserer vi det enkelte sourcing-potensialet og utvikler skreddersydde sourcing-strategier og/eller overtar revisjon av eksisterende kontrakter og strategier. Med dette utgangspunket kann vi utføre prisanalyser og markedssammenligninger for de tjenestene du trenger.

Vi utfører anbud innenfor maskinvare, programvare og IT-tjenester og veileder deg effektivt gjennom en strukturert due-diligence fase. Vi påtar oss gjerne kontraktsforhandlinger, evaluere tilbud, beregner og sjekker internprising på salgbarhet og lar vår omfattende markedskunnskap bli din fordel. I de kontraktmessige temaene kan du dra nytte av vår velfungerende kontraktsstruktur, som tar særlig sikte på klare rollebeskrivelser og legger grunnlaget for et varig partnerskap.

Som eksperter på profesjonalisering av IT- tjenesterelasjoner, lar vi deg ikke stå alene etter en vellykket avslutning av kontrakten. Basert på veletablerte og internasjonalt-anerkjente metoder som PRINCE2 og ITIL overtar vi den strategiske retningen og den operative gjennomføringen av overgangsprosjektet for deg. Kontinuerlig risikostyring og tydelig endring- og kommunikasjonsledelse sikrer suksess og etterlater en friksjonsminimert overgang til ny tjenesteleverandør.